Những sai lầm cần tránh khi chạy bộ

Không phải tất cả chạy mang lại kết quả như chúng ta mong muốn. Đôi khi lốp rất nhiều, và nó không mang lại bất kỳ tác dụng, ngoại trừ việc chấn thương mà thôi. Xem cách chúng ta nên chạy mà không có lỗi, đó là hiệu quả và lành mạnh cho bạn.